A, Tính S hình tam giác ABC có độ dài đáy 4cm và chiều cao 3cm B, Tính S hình tam giác có độ dài đáy 16dm và chiều cao 5,3m

A, Tính S hình tam giác ABC có độ dài đáy 4cm và chiều cao 3cm
B, Tính S hình tam giác có độ dài đáy 16dm và chiều cao 5,3m

2 bình luận về “A, Tính S hình tam giác ABC có độ dài đáy 4cm và chiều cao 3cm B, Tính S hình tam giác có độ dài đáy 16dm và chiều cao 5,3m”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A: S tam giác= (3.4):2=6 cm vuông
  B: đổi 5,3 m=53dm
  S tam giác là: (53.16):2=424 dm vuông

  Trả lời
 2. a) Diện tích hình tam giác đó là:
  (4 × 3)/2 = 6 (cm^2)
  b)  Đổi:  16 dm = 1,6 m
  Diện tích hình tam giác đó là:
  (1,6 × 5,3)/2 = 4,24 (dm^2)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới