An có 120 quyển vở, Bình có 78 quyển vở. Lan có số quyển vở kém trung bình cộng của ba bạn là 16 quyển. Hỏi Lan có bao nhiêu

An có 120 quyển vở, Bình có 78 quyển vở. Lan có số quyển vở kém trung bình cộng của ba bạn là 16 quyển. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở?

2 bình luận về “An có 120 quyển vở, Bình có 78 quyển vở. Lan có số quyển vở kém trung bình cộng của ba bạn là 16 quyển. Hỏi Lan có bao nhiêu”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trung bình cộng của 3 bạn có số vở là:
  (120 + 78 – 16): 2 = 91 (quyển vở)
  Lan có số quyển vở là:
  91 – 16 = 75 (quyển vở) 
  Đ/s: 75 quyển vở

  Trả lời

Viết một bình luận