an có 500k an mua quà hết 100k hỏi an đã tiêu hết bao nhiêu phần số tiền mình có

an có 500k an mua quà hết 100k hỏi an đã tiêu hết bao nhiêu phần số tiền mình cóViết một bình luận

Câu hỏi mới