An gửi 200.000 vào ngân hàng BIDV với lãi suất 0,9% trên tháng . Hỏi tháng sau tiền lãi và tiền gốc của An là bao nhiêu? cần

An gửi 200.000 vào ngân hàng BIDV với lãi suất 0,9% trên tháng . Hỏi tháng sau tiền lãi và tiền gốc của An là bao nhiêu?
cần gấp ạ!!!!!!

2 bình luận về “An gửi 200.000 vào ngân hàng BIDV với lãi suất 0,9% trên tháng . Hỏi tháng sau tiền lãi và tiền gốc của An là bao nhiêu? cần”

 1. Sau tháng An nhận được số phần trăm so với tiền gốc là:
  100%+0,9%=100,9%
  Tháng sau tiền lãi và tiền gốc của An là:
  200000:100×100,9=201800(đồng)
  Đáp số:201800 đồng.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới