an viết 6 số bất kì có tổng là 294 trung bình cộng của 6 số đó là .Nhanh giúp mik ạ

an viết 6 số bất kì có tổng là 294 trung bình cộng của 6 số đó là .Nhanh giúp mik ạViết một bình luận

Câu hỏi mới