b,lớp 5a có 35 học sinh số học sinh trên điểm 5 ở tuần ôn tập thứ 2 đạt 80%.sang tuần thứ 3 số học sinh trên điểm 5 giảm xuốn

b,lớp 5a có 35 học sinh số học sinh trên điểm 5 ở tuần ôn tập thứ 2 đạt 80%.sang tuần thứ 3 số học sinh trên điểm 5 giảm xuống còn 60%.hỏi từ tuần 2 sang tuần 3 có bao nhiêu em dười điểm 5Viết một bình luận

Câu hỏi mới