Ba học: Buổi sáng 3 giờ buổi chiều ít hơn buổi sáng 45 phút và buổi tối ít hơn buổi chiều 30 phút. Hỏi Ba đã học tất cả bao l

Ba học: Buổi sáng 3 giờ buổi chiều ít hơn buổi sáng 45 phút và buổi tối ít hơn buổi chiều 30 phút. Hỏi Ba đã học tất cả bao lâu

2 bình luận về “Ba học: Buổi sáng 3 giờ buổi chiều ít hơn buổi sáng 45 phút và buổi tối ít hơn buổi chiều 30 phút. Hỏi Ba đã học tất cả bao l”

 1. Giải đáp:
   7 giờ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
              Đổi 3 giờ = 180 phút
  Buổi chiều ba học số thời gian là :
        180 – 45 = 135 ( phút )
  Buổi tối ba học số thời gian là :
        135 – 30 = 105 ( phút )
  Ba học số thời gian là
        180 + 135 + 105 = 420 ( phút ) = 7 giờ
                 Đáp số : 7 giờ .
  Chúc bạn hok tốt
   

  Trả lời
 2.   Buổi chiều Ba học số thời gian là :
  3 giờ – 45 phút = 135 giờ
    Buổi tối Ba học số thời gian là :
  135 phút – 30 phút = 105 phút
    Ba đã học trong số thời gian là :
  3 giờ + (135 phút + 105 phút) = 7 giờ..
               Đáp số : 7 giờ.

  Trả lời

Viết một bình luận