Ba lớp 5A, 5B, 5C thu gom được 455kg giấy vụn. Biết số giấy vụn 5A thu được bằng 2/7 tổng số giấy vụn cả 3 lớp. Số giấy vụn l

Ba lớp 5A, 5B, 5C thu gom được 455kg giấy vụn. Biết số giấy vụn 5A thu được bằng 2/7 tổng số giấy vụn cả 3 lớp. Số giấy vụn lớp 5B thu được ít hơn 3/4 số giấy vụn lớp 5C thu được là 14,5kg. Tính số giấy vụn mỗi lớp thu được

1 bình luận về “Ba lớp 5A, 5B, 5C thu gom được 455kg giấy vụn. Biết số giấy vụn 5A thu được bằng 2/7 tổng số giấy vụn cả 3 lớp. Số giấy vụn l”

Viết một bình luận