Ba tấm vải trắng, xanh, đỏ dài 450m. Tấm vải trắng và xanh dài hơn tấm vải đỏ 50m. Tính độ dài mỗi tấm vải.

Ba tấm vải trắng, xanh, đỏ dài 450m. Tấm vải trắng và xanh dài hơn tấm vải đỏ 50m. Tính độ dài mỗi tấm vải.

1 bình luận về “Ba tấm vải trắng, xanh, đỏ dài 450m. Tấm vải trắng và xanh dài hơn tấm vải đỏ 50m. Tính độ dài mỗi tấm vải.”

 1. Giải đáp:
  tỉ số giữa tấm vải xanh và tấm vải đỏ là:1/3:3/4=4/9
  hiệu số phần bằng nhau là:9-4=5(phần)
  chiều dài tấm vải đỏ là:45:5×4=36(m)
  chiều dài tấm vải xanh là:36+45=81(m) đó nha
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới