Bác bình đóng một cái thùng đựng đồ dùng hình hộp chữ nhật bằng gỗ có chiều dài 6dm , chiều rộng 40 cm và chiều cao 2,5 dm bá

Bác bình đóng một cái thùng đựng đồ dùng hình hộp chữ nhật bằng gỗ có chiều dài 6dm , chiều rộng 40 cm và chiều cao 2,5 dm bác bình sơn tất cả mặt ngoài của cái thùng đó . [ Các mối ghép không đáng kể ]’
a, tính diện tích sơn tất cả mặt nfoafi cái thùng
b, hỏi thể tích cái thùng là bao nhiêu
nhanh ik mik cần gấpViết một bình luận

Câu hỏi mới