bác tô có 1 khu vườn dài 20 km Bác tô phải đi bao lâu để đến đích của khu vườn biết vận tốc bác tô là 2km/h

bác tô có 1 khu vườn dài 20 km
Bác tô phải đi bao lâu để đến đích của khu vườn biết vận tốc bác tô là 2km/h
Viết một bình luận