Bác Vân gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng với lãi suất 0,5% một tháng. Hỏi sau một tháng bác Vân được bao nhiêu tiền lãi ? ( tóm t

Bác Vân gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng với lãi suất 0,5% một tháng. Hỏi sau một tháng bác Vân được bao nhiêu tiền lãi ? ( tóm tắt + lời giải, hay cho 5 sao, tim, ctlhn )

2 bình luận về “Bác Vân gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng với lãi suất 0,5% một tháng. Hỏi sau một tháng bác Vân được bao nhiêu tiền lãi ? ( tóm t”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gửi:5000000 đồng .
  Lãi suất:0,5% trong 1 tháng .
  Tiền lải sau 1 tháng:….?
  —–
  Số tiền lãi của bác Vân sau 1 tháng là:
               5 000 000 : 100 xx 0,5 = 250 000 ( đồng )
      $Đ/s:…$

  Trả lời
 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
  Tóm tắt :
  Tiền gửi : 5000000 đồng
  Lãi xuất : 0,5% một tháng
                                            
  Tiền lãi =?
  Tiền lãi của bác Vân sau một tháng là :
  5000000xx05%=25000(đồng)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới