bài 1 7/9×9/28+8/13:16/26 bài 2 tìm x (x-1):2 và 1/3 = 6/14

bài 1
7/9×9/28+8/13:16/26
bài 2 tìm x
(x-1):2 và 1/3 = 6/14

2 bình luận về “bài 1 7/9×9/28+8/13:16/26 bài 2 tìm x (x-1):2 và 1/3 = 6/14”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   *** Bài 1:
  7/9 x 9/28+8/13:16/26
  =1/4+8/13:16/26
  =1/4+1
  =5/4
  *** Bài 2:
  (x-1):21/3 = 6/14
       (x-1):7/3=6/14
                 x-1=6/14×7/3
                  x-1=1
                          x=1+1=2
  $\text{@Zan}$
  #trangqt2010
  $\textit{Chucbanhoctot!!}$
  _shining stars_

  Trả lời
 2. Bài 1 :    7/9 x 9/28 + 8/13 : 16/26 
                = 1/4 + 1
                = 5/4
  bài 2 :
  (x-1) : 2  1/3 = 6/14
  = (x-1) :7/3   = 6/14
  = x-1            = 1
  =  x               = 1+1
  = x                = ?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới