bài 1:a,9 năm 4 tháng – 4 năm 9 tháng b,17 ngày 15 giờ – 3 ngày 17 giờ c,54 phút 21 giây – 18 phút 32 giây d,10 giờ 5 phút –

bài 1:a,9 năm 4 tháng – 4 năm 9 tháng
b,17 ngày 15 giờ – 3 ngày 17 giờ
c,54 phút 21 giây – 18 phút 32 giây
d,10 giờ 5 phút – 2 giờ 7 phút
bài 2
An từ nhà lên thành phố bắt đầu đi từ 7 giờ 15 phút đến thành phố lúc 12 giờ 10 phút, giữa đường có nghỉ 20 phút. hỏi An đi từ nhà lên thành phố mất bao lâu, nếu không kể thời gian nghỉ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới