Bài 1 : a) Tính đường kính hình tròn có chu vi 18, 84cm b) Tính Bán kính hình tròn có chu vi 25, 12 cm Bài 2 : Bánh xe bé của

Bài 1 :
a) Tính đường kính hình tròn có chu vi 18, 84cm
b) Tính Bán kính hình tròn có chu vi 25, 12 cm
Bài 2 : Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe lớn của máy kéo đó có bán kính 1m.
Hỏi khi bánh xebes lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn lăn được mấy vòng ?
Bài 3 : Tính DT hình tròn có
r=6cm r=0,5m r= 3/5 dm d= 15cm d= 0, 2m d= 2/5 dm
bài 4 :Tính dt hình tròn có chu vi bằng 12,56 cm
bài 5 : Một mảnh vườn HCN có chiều dài bằng 35m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài . Ở giữa vườn , người ta xây một cái bể hình tròn bán kính 2m. Tính diện tích phần đất còn lại của mảnh vườn đó .
bài 6 : Hình thang ABCD có đáy lớn DC = 16 cm , đáy bé AB=9cm. Biết DM = 7cm diện tích tam giác BMC = 37,8 cm2. Tính DT hình thang ABCD
(Tăng điểm lên rồi )Viết một bình luận

Câu hỏi mới