bài 1: Cho tam giác ABC có diện tích là 54cm2. Nếu kéo dài cạnh đáy BC thêm một đoạn CD dài 7cm thì diện tích tam giác ABD là

bài 1: Cho tam giác ABC có diện tích là 54cm2. Nếu kéo dài cạnh đáy BC thêm một đoạn CD dài 7cm thì diện tích tam giác ABD là 75cm2. Tính độ dài đáy BC ban đầu ( vẽ hình cho mình nha )

1 bình luận về “bài 1: Cho tam giác ABC có diện tích là 54cm2. Nếu kéo dài cạnh đáy BC thêm một đoạn CD dài 7cm thì diện tích tam giác ABD là”

 1. Giải
  Diện tích phần tăng thêm là :
  75 – 54 = 21 (cm^2)
  Chiều cao tam giác ABC là :
  21 xx 2 : 7 = 6 (cm)
  Độ dài đáy BC là :
  54 xx 2 : 6 = 18 (cm)
  Đáp số : 18 cm 
   

  bai-1-cho-tam-giac-abc-co-dien-tich-la-54cm2-neu-keo-dai-canh-day-bc-them-mot-doan-cd-dai-7cm-th

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới