bài 1: Có một tấm bìa hình chữ nhật dài 59cm rộng 46cm. Người ta cắt mỗi góc ở tấm bìa một hình vuông cạnh 17cm để xếp thành

bài 1: Có một tấm bìa hình chữ nhật dài 59cm rộng 46cm. Người ta cắt mỗi góc ở tấm bìa một hình vuông cạnh 17cm để xếp thành cái hộp không nắp. Tìm thể tích cái hộp.
bài: 2: Một cái bể nhỏ hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5m. Mực nước trong bể hiện cao 0,3dm. Người ta thả vào bể 1 khối sắt có thể tích 4,608dm3 mực nước ngập khối sắt và dâng cao đến 0,62dm.
Tính chiều rộng bể đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới