bài 1 / đặt tính rồi tính / 5 giờ 18 phút trừ 3 giờ 45 phút /7 giời 18 phút nhân 5 / 3 giờ 55 phút chia 5 / giải nhanh nhanh

bài 1 / đặt tính rồi tính / 5 giờ 18 phút trừ 3 giờ 45 phút /7 giời 18 phút nhân 5 / 3 giờ 55 phút chia 5 / giải nhanh nhanh giúp em vs ạ vs lại làm phép tính ra giấy bằng hàng dọc rồi gửi lên đây vs ạ em cảm ơnViết một bình luận