Bài 1: Đặt tính rồi tính a) 6,7 giờ x 8 b) 9 giờ 12 phút :

Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 6,7 giờ x 8 b) 9 giờ 12 phút : 4

1 bình luận về “Bài 1: Đặt tính rồi tính a) 6,7 giờ x 8 b) 9 giờ 12 phút :”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới