Bài 1: Hai người đi xe máy khởi hành từ A và B cách nhau 112,5km. Người thứ nhất đi từ A người thứ hai đi từ B. Sau 1 giờ 15

Bài 1: Hai người đi xe máy khởi hành từ A và B cách nhau 112,5km.
Người thứ nhất đi từ A người thứ hai đi từ B. Sau 1 giờ 15 phút họ gặp nhau.Tính vận tốc của mỗi người. Biết vận tốc của người thứ nhất hơn vận tốc của người thứ hai 10 km/giờ
et o etViết một bình luận

Câu hỏi mới