Bài 1 Một hình chữ nhật có diện tích là 359,26 mét vuông tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng của hình đó là 14,2 m B

Bài 1 Một hình chữ nhật có diện tích là 359,26 mét vuông tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng của hình đó là 14,2 m
Bài 2 Lớp 5a và lớp 5B đều có 40 học sinh lớp 5A quyên góp được 67,5 kg giấy vụ, lớp 5B quyên góp được 76,3 kg giấy vụn. Hỏi cả hai lớp quyên góp được bao nhiêu kg giấy vụn?
Bài 3 Theo công thức cứ 1 kg ngô và nguyên liệu sẽ nấu được 0,72 lít sữa mẹ dùng 5 kg ngô và nguyên liệu nấu như công thức trên mẹ sẽ được bao nhiêu chai rượu ngô thành phẩm rót đều mỗi chai 1,2 lít ?

2 bình luận về “Bài 1 Một hình chữ nhật có diện tích là 359,26 mét vuông tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng của hình đó là 14,2 m B”

 1. Giải đáp: bài 1.   79m
  bài 2: 143,8 kg giấy vụn
  bài 3:   0,65 chai
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1.     Chiều dài hình chữ nhât đó là :
          359,26:14,2= 25,3(m)
           Chu vi HÌnh chữ nhật là :
            (25,3+14,2).2=79(m)
                    đáp số : 79m 
  2.      Cả 2 lớp quyên góp đc là : 
                  67,5+76,3=143,8(kg giấy vụn)
                    đáp số :  143,8 kg giấy vụn
  3.          Mẹ sẽ đc số chai rượu ngô là :
                       5.0,75:1,2=0,65(chai)
                          đáp sô : 0,65 chai                

  Trả lời

Viết một bình luận