bài 1:Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quang là: 315cm2, chiều cao 7,5cm, chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tích

bài 1:Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quang là: 315cm2, chiều cao 7,5cm, chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tích đáy của hình hộp chữ nhật đó.
bài 2: tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1,7 , chiều cao bằng trung bình cộng chiều dài và chiều rộng.
bài 3: một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 420cm2 và có chiều cao là 7cm. tính chu vi đáy của hình chữ nhật đóViết một bình luận

Câu hỏi mới