bài 1: một lớp học dài 9m , rộng 7m , cao 4m . Tính diện tích cần quét vôi , biết rằng quét vôi , biết rằng quét vôi bên tron

bài 1: một lớp học dài 9m , rộng 7m , cao 4m . Tính diện tích cần quét vôi , biết rằng quét vôi , biết rằng quét vôi bên trong 4 mặt bức tường và trần nhà . Lớp học có 4 cửa sổ hình vuông cạnh 1,6 m và một cửa ra vào cao 1,5m và 1,6m
giúp mình với

2 bình luận về “bài 1: một lớp học dài 9m , rộng 7m , cao 4m . Tính diện tích cần quét vôi , biết rằng quét vôi , biết rằng quét vôi bên tron”

 1. Bài giải
  Diện tích 4 cửa sổ là:
  $\text{1,6 × 1,6 × 4 = 10,24(m²)}$
  Diện tích cửa ra vào là:
  $\text{1,6 × 1,5 = 2,4(m²)}$
  Diện tích trần nhà là:
  $\text{9 × 7 = 63(m²)}$
  Diện tích xung quanh lớp học là:
  $\text{(9 + 7) × 2 × 4 = 128(m²)}$
  Diện tích cần quét vôi là:
  $\text{128 + 63 – (2,4 + 10,24) = 178,36(m²)}$
       Đ/số:…
  -Xin hay nhất!~
  $#linh1$
   

  Trả lời
 2. Đáp án + Lời giải chi tiết:
  Diện tích xung quanh lớp học đó là:
  ( 9 + 7 )x 2 x 4 = 128 (m²)
  Diện tích trần nhà của lớp học đó là:
  9 x 7 = 63 (m²)
  Diện tích 4 ô cửa sổ là:
  1,6 x 1,6 x 4 = 10,24 (m²)
  Diện tích cửa ra vào là:
  2,5 x 1,6 = 4 (m²)
  Diện tích cần quét là:
  128 + 63 – 10,24 – 4 = 176,76 (m²)
                                     Đáp số: 176,76 m²
  Chúc bạn học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận