Bài 1: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng đó, c

Bài 1: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu được 55 kg thóc. Hỏi bác Năm thu hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam thóc trên cả thửa ruộng đó ?

2 bình luận về “Bài 1: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng đó, c”

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  chiều rộng thửa ruộng là :
     100 : 5 x 3 = 60 ( m )
  diện tích thửa ruộng là :
     100 x 60 = 6000 ( m2 )
  bác Năm thu hoạch được là :
      6000 : 100 x 55 = 3300 ( kg )
          đáp số : 3300 kg thóc
  chúc bạn học tốt
  Hoanglinh5b

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
                               Giải 
    Chiều Rộng thửa ruộng là : 
           100 : 5 × 3 = 60 ( m )
     Diện Tích thửa ruộng là :
             100 × 60 = 6000 (m²)
       Số kg thóc bác Năm thu hoạch được là : 
              6000 : 100 × 50 = 3300 ( kg thóc) 
                    Đáp số : 3300 kg thóc . 
  —————
  Chúc bạn học tốt 
  @ngocdiep4a3
  #hoidap247 
   

  Trả lời

Viết một bình luận