Bài 1 : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 31,5m, chiều rộng bằng 1phần 3 chiều dài. a) Tính diện tích thửa ruộng

Bài 1 : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 31,5m, chiều rộng bằng 1phần 3 chiều dài.
a) Tính diện tích thửa ruộng.
b) Biết rằng, cứ 100m ² thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

2 bình luận về “Bài 1 : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 31,5m, chiều rộng bằng 1phần 3 chiều dài. a) Tính diện tích thửa ruộng”

 1. a) $\text{Chiều rộng thửa ruộng: }$1/3 xx 31,5 = 10,5 (m)
  $\text{Diện tích thửa ruộng: 31,5 }$xx 10,5 = 330,75 ($m^{2}$)
  b) $\text{Khối lượng thóc người ta thu được: 330,75 : 100 }$xx60=198,45 (kg)
  $\text{Đáp số: }$a) 330,75 ($m^{2}$)
              b) 198,45 (kg)
  $\textit{#TranDucQuangNBK}$

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài giải:
  Chiều rộng của thửa ruộng HCN là:
        31,3 : 1/3 = 10,5 ( m )
  a) Diện tích của thửa ruộng HCN là:
        31,5 x 10,5 = 330,75 ( m² ) 
  b) Trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số kg thóc là:
       330,75 : 100 x 60 = 11907 ( kg)
                                   Đ/S : 11907 kg.
  @han22072012
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới