bài 1: tìm x 12,3:X-4,5:X=15 60,36:X+X:10=20,06 102:X-7,5:X=27

bài 1: tìm x
12,3:X-4,5:X=15
60,36:X+X:10=20,06
102:X-7,5:X=27

1 bình luận về “bài 1: tìm x 12,3:X-4,5:X=15 60,36:X+X:10=20,06 102:X-7,5:X=27”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   12,3:x-4,5:x=15
  (12,3-4,5):x=15
  7,8:x=15
  x=7,8:15
  x=0,52
  60,36:x+x:10=20,06
  ”Đề sai hay sao á”
  102:x-7,5:x=27
  (102-7,5):x=27
  94,5:x=27
  x=94,5:27
  x=3,5

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới