Bài 1: Tìm x biết: 10 + 11 + 12 + 13 + … + x = 5106. trình bày cách giải giúp mềnh

Bài 1: Tìm x biết: 10 + 11 + 12 + 13 + … + x = 5106.
trình bày cách giải giúp mềnh

2 bình luận về “Bài 1: Tìm x biết: 10 + 11 + 12 + 13 + … + x = 5106. trình bày cách giải giúp mềnh”

 1. Dãy số trên có số hạng là:
  (x-10):1+1=9(số hạng)
  Ta có:
  (x+10)×(x-9):2=5106
  (x+10)×(x-9)=5106×2
  (x+10)×(x-9)=10212
  (x+10)×(x-9)=111×92
  (x+10)×(x-9)=(101+10)×(101-9)
  x=101

  Trả lời
 2. Bài 1:
  Số số hạng là:
       (x – 10) + 1 = x – 9 (số hạng) 
  Ta có:
  (x + 10) xx (x – 9) : 2 = 5106
  (x + 10) xx (x – 9) = 5106 xx 2
  (x + 10) xx (x – 9) = 10212
  (x + 10) xx (x – 9) = 111 xx 92
  (x + 10) xx (x – 9) = (101 + 10) xx (101 – 9)
  x = 101
  $\boxed{\color{green}{\text{#????????????????????}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới