Bài 1: Tính chiều cao của hình tam giác có diện tích 160cm2 và đáy dài 8dm?

Bài 1: Tính chiều cao của hình tam giác có diện tích 160cm2 và đáy dài 8dm?Viết một bình luận

Câu hỏi mới