Bài 1: Tính diện tích hình thang có đáy lớn 28m, đáy bé 9m, chiều cao là 8,5m Bài 2: 2,87 m3 = ___m3___dm3 82 345

Bài 1: Tính diện tích hình thang có đáy lớn 28m, đáy bé 9m, chiều cao là 8,5m
Bài 2: 2,87 m3 = ___m3___dm3
82 345 cm3 = ___dm3___cm3

2 bình luận về “Bài 1: Tính diện tích hình thang có đáy lớn 28m, đáy bé 9m, chiều cao là 8,5m Bài 2: 2,87 m3 = ___m3___dm3 82 345”

 1. Bài 1
  Diện tích hình thang là :
  (28+9)xx8,5:2=157,25(m^2)
  Đáp số :157,25m^2
  Bài 2
  2,87m^3=2m^3 87dm^3
  82345cm^3=823dm^3 45cm^3
  color{skyblue}{Cow}

  Trả lời
 2. Bài 1
  Diện tích của hình thang là:
  ( 28 + 9 ) xx 8,5 : 2 = 157,25 ( m )
  Đáp số: 157,25 m
  Bài 2
  2,87 $m^{3}$ = 2 $m^{3}$ 870 $dm^{3}$ 
  82 345 $cm^{3}$ = 82 $dm^{3}$ 345 $cm^{3}$ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới