Bài 1: Tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m ; chiều rộng 10dm : chiều cao là 80cm.

Bài 1: Tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m ; chiều rộng 10dm : chiều cao là 80cm.Viết một bình luận

Câu hỏi mới