Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm 5 phút 12 giây = … phút 20 phút 36 giây = … phút 8 phút 45 giây = … phú

Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
5 phút 12 giây = … phút
20 phút 36 giây = … phút
8 phút 45 giây = … phút
2 giờ 45 phút = … giờ
6 giờ 15 phút = … giờ
2 giờ 24 phút = … giờ
Bài 2: Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ chấm:
7 giờ 13 phút – 4 giờ 28 phút …. 1 giờ 56 phút x 2
27 giờ 18 phút : 3 ….. 2 giờ + 2 giờ 25 phút
Bài 3: MInh đi ngủ lúc 22 giờ 30 phút và dậy lúc 6 giờ sáng hôm sau. Vậy thời gian Minh ngủ là bao nhiêu?

2 bình luận về “Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm 5 phút 12 giây = … phút 20 phút 36 giây = … phút 8 phút 45 giây = … phú”

 1. 1
  5 phút 12 giây = 5,2 phút
  20 phút 36 giây = 20,6 phút
  8 phút 45 giây -=8,75 phút
  2 giờ 45 phút = 2,75 giờ
  6 giờ 15 phút = 6,25 giờ
  2 giờ 24 phút = 2, 4 giờ
  2
  7 giờ 13 phút -4 giờ 28 phút < 1 giờ 56 phút x 2
  27 giờ 18 phút : 3 >2 giờ + 2 giờ 25 phút
  3
  bài giải 
  thời gian minh ngủ là 7 giờ 30 phút
  thời gian minh ngủ là
  10 giờ 30 phút tối – 6 giờ sáng = 7 giờ 30 phút
  đáp số : 7 giờ 30 phút
  *xin hay nhất là
  #thomnguyenthi
  chúc bạn học tốt !
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
  5 phút 12 giây = … phút
  20 phút 36 giây = 20,6 phút
  8 phút 45 giây = 8,75 phút
  2 giờ 45 phút = 2,75 giờ
  6 giờ 15 phút = 6,25 giờ
  2 giờ 24 phút = 2,4 giờ
  Bài 2: Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ chấm:
  7 giờ 13 phút – 4 giờ 28 phút < 1 giờ 56 phút x 2
  27 giờ 18 phút : 3 > 2 giờ + 2 giờ 25 phút
  Bài 3. Minh đi ngủ lúc 22 giờ 30 phút và dậy lúc 6 giờ sáng hôm sau. Vậy thời gian Minh ngủ là bao nhiêu?
                                                      Bài giải
       Thời gian minh ngủ là:
        10 giờ 30 – 6 giờ = 7 giờ 30 phút 
         Đáp số: 7 giờ 30 phút

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới