Bài 13:Một hình tam giác có độ dài đáy là 87cm . Người ta mở rộng cạnh đáy của tam giác đó thêm 6cm thì diện tích tăng thêm 1

Bài 13:Một hình tam giác có độ dài đáy là 87cm . Người ta mở rộng cạnh đáy của tam giác đó thêm 6cm thì diện tích tăng thêm 174cm2. Tính diện tích hình tam giác ban đầu
em đang cần gấp mong a chị giúp eViết một bình luận

Câu hỏi mới