Bài 14: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài đáy 5m, chiều rộng đáy 3m, chiều cao 1,5m. Hỏi bể nước đó chứa được b

Bài 14: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài đáy 5m, chiều rộng đáy 3m, chiều cao 1,5m. Hỏi bể nước đó chứa được bao nhiêu lít nước, biết 1dm3= 1 lít
Bài 15: Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng 420cm2 và chiều cao là 7m.
a. Tính chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó.
b. tính chiều dài, chiều rộng đáy, biết chiều rộng= 2/3 chiều dài
Bài 16: Người ta làm một cái hộp bằng bìa dạng hình hộp chữ nhật không nắp. Chiều dài 25cm, chiều rộng 16cm, chiều cao 12cm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm cái hộp đó. ( Không tính mép dán ).Viết một bình luận

Câu hỏi mới