Bài 2: a) Một hình tam giác có đáy 1,5 dm và chiều cao 2,4 cm. Tính diện tích hình tam giác đó? b) một hình thang có tổng độ

Bài 2: a) Một hình tam giác có đáy 1,5 dm và chiều cao 2,4 cm. Tính diện tích hình tam giác đó?
b) một hình thang có tổng độ dài hai đáy là 50 cm. Chiều cao là 40,5 cm. Tính diện tích hình thang đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới