Bài 2. Một bể chứa nước có thể tích là 1,2 m³. Trong bể đang chứa lượng nước chiếm 65% thể tích của bể. Hỏi trong bể đang ch

Bài 2. Một bể chứa nước có thể tích là 1,2 m³. Trong bể đang chứa lượng nước chiếm 65% thể
tích của bể. Hỏi trong bể đang chứa bao nhiêu lít nước? (biết 1 dm³ = 1 lít).Viết một bình luận

Câu hỏi mới