Bài 2: Một hình thang vuông có chiều cao bằng 2,5m, tổng số đo 2 đáy bẳng 16m.Tính đáy bé, đáy lớn và diện tích hình thang.Bi

Bài 2: Một hình thang vuông có chiều cao bằng 2,5m, tổng số đo 2 đáy bẳng 16m.Tính đáy bé, đáy lớn và diện tích hình thang.Biết nếu kéo dài đáy bé thêm 2m thì hình thang trở thành hình chữ nhật.

2 bình luận về “Bài 2: Một hình thang vuông có chiều cao bằng 2,5m, tổng số đo 2 đáy bẳng 16m.Tính đáy bé, đáy lớn và diện tích hình thang.Bi”

 1. Vì hình thang này là hình thang vuông mà khi kéo dài đáy bé thêm 2m ta được hình chữ nhật thì đáy lớn dài hơn đáy bé 2m
  Đáy lớn của hình thang đó là :
  (16+2):2=9(m)
  Đáy bé của hình thang đó là :
  9-2=7(m)
  Đáp số :
  đáy lớn : 9m
  đáy bé : 7m

  Trả lời
 2. Nếu kéo dài đáy bé thêm 2m thì hình thang trở thành hình chữ nhật nên đánh lớn dài hơn đấy bé 2m
  Đáy lớn của hình thang là:
    (16 + 2 ) : 2 = 9 ( m)
  Đáy bé của hình thàng là:
    16 – 9 = 7 ( m)
  Diện tích hình thang là:
    16 x 2.5 : 2 = 20 ( mét vuông )
  cuyu

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới