Bài 2: Một ô tô đi từ A lúc 9 giờ rưỡi với vận tốc 56 km /giờ.Dọc đường lái xe nghỉ 45 phút rồi tiếp tục đi đến B lúc 12 giờ

Bài 2: Một ô tô đi từ A lúc 9 giờ rưỡi với vận tốc 56 km /giờ.Dọc đường lái xe nghỉ 45 phút rồi tiếp tục đi đến B lúc 12 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

2 bình luận về “Bài 2: Một ô tô đi từ A lúc 9 giờ rưỡi với vận tốc 56 km /giờ.Dọc đường lái xe nghỉ 45 phút rồi tiếp tục đi đến B lúc 12 giờ”

 1. đổi: 9 giờ rưỡi = 9 giờ 30 phút
   Thời gian đi của xe ô tô là:
  12 giờ 30 phút – 9 giờ 30 phút – 45 phút = 2 giờ 15 phút
  Đổi 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ
  Quãng đường AB dài là:
  2,25 xx 56 = 126 km
  Đ/S 126 km

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  9 giờ rưỡi là 9 giờ 30 phút
  Thời gian ô tô đi là:
  12 giờ 30 phút – 9 giờ 30 – 45 phút =2 giờ 15 phút
                                                            =2,25 giờ
  Quãng đường AB dài số ki-lô-mét là:
  56×2,25=126 (km)
               Đáp số: 126km
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới