Bài 2: Tìm bán kính của hình tròn có diện tích S = 78,5mm2 Bài 3: Trong sân trường người ta trồng hai bồn hoa hình tròn. Bồn

Bài 2: Tìm bán kính của hình tròn có diện tích S = 78,5mm2
Bài 3: Trong sân trường người ta trồng hai bồn hoa hình tròn. Bồn trồng hoa cúc có đường kính 5m. Bồn trồng hoa hồng có chu vi 9,42m. Hỏi bồn hoa nào có diện tích lớn hơn?

2 bình luận về “Bài 2: Tìm bán kính của hình tròn có diện tích S = 78,5mm2 Bài 3: Trong sân trường người ta trồng hai bồn hoa hình tròn. Bồn”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   2 lần bán kính đó là:
  78,5:4,14=25(mm)
  Ta có 25=5xx5 vậy bán ính hình tròn là 5mm
  __________________________
  Bán kính bồn hoa cúc là :
  5 : 2 = 2 , 5 ( m )
  Diện tích bồn hoa cúc là :
  2 , 5 × 2 , 5 × 3 , 14 = 19 , 625 ( m ^2 )
  Bán kính bồn hoa hồng là :
  9 , 42 : 3 , 14 : 2 = 1 , 5 ( m ^2 )
  Diện tích bồn hoa hồng là :
  1 , 5 × 1 , 5 × 3 , 14 = 7 , 065 ( m ^2 )
  Vì 19 , 625 > 7 , 065 Nên diện tích bồn hoa cúc lớn hơn diện tích bồn hoa hồng

  Trả lời
 2. Bài 2:
  Tích của bán kính và bán kính là:
  78,5 : 3,14 = 25 ( $mm^{2}$ )
  Vì 5 × 5 = 25 nên bán kính của hình tròn đó là 5mm.
  Bài 3:
  Đổi 9,42 m = 942 dm
  Diện tích bồn trồng hoa cúc là :
  (40÷2)×(40÷2)×3,14=1256($m^{2}$ )
  Bán kính bồn trồng hoa hồng là :
  942:3,14:2=1,5($m^{2}$ )
  Diện tích bồn trồng hoa hồng là :
  1,5×1,5×3,14=7,065($dm^{2}$ )
  Vậy diện tích bồn trồng hoa cúc lớn hơn diện tích bồn trồng hoa hồng.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới