Bài 2: Trong một buổi thực hành môn kĩ thuật, để làm được 5 bông hoa một bạn đã làm hết 15 phút 45 giây. Hỏi trung bình mỗi b

Bài 2: Trong một buổi thực hành môn kĩ thuật, để làm được 5 bông hoa một bạn đã làm hết 15 phút 45 giây. Hỏi trung bình mỗi bạn đó làm được một bông hoa trong thời gian bao lâu?

2 bình luận về “Bài 2: Trong một buổi thực hành môn kĩ thuật, để làm được 5 bông hoa một bạn đã làm hết 15 phút 45 giây. Hỏi trung bình mỗi b”

 1. Giải đáp:
  $\text{Trung bình làm một bông hoa hết số thời gian là:}$
  $\text{15 phút 45 giây : 5 = 3 phút 9 giây}$
  $\text{ Đáp số: 3 phút 9 giây}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới