Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. Người ta dành 20 % diện tích mảnh đất để làm nhà và 25

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. Người ta dành 20 % diện tích mảnh đất để làm nhà và 25 % diện tích mảnh đất để trồng cây.
a) Tính diện tích phần đất làm nhà.
b) Diện tích trồng cây lớn hơn diện tích làm nhà bao nhiêu mét vuông?

2 bình luận về “Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. Người ta dành 20 % diện tích mảnh đất để làm nhà và 25”

 1. a,Diện tích mảnh đất là : 
  15 xx 18 = 270 ( m^2)
  diện tích làm nhà là : 
  270 xx 20% = 54 ( m^2)
  Diện tích để làm cây là : 
  270 xx 25% = 67,5% ( m^2)
  b, Diện tích trồng cây lớn hơn diện tích làm nhà là :
  67,5 – 54 = 13,5 ( m^2)
  Đáp số : …
  #lynlyn

  Trả lời
 2. a) Diện tích cả mảnh đất hình chữ nhật là:
                   15×18= 270 (m2)
       Diện tích đất làm nhà là:
                 270×20%=54 (m2)
  b) Diện tích đất trồng cây là:
                270×25%=67,5 (m2)
       Diện tích đất trồng cây lớn hơn diện tích đất làm nhà số mét vuông là:
                      67,5-54=13,5 (m2)
                             Đáp số: a) 54 m2
                                           b) 13,5 m2
  Chúc bạn học tốt nhé ^^

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới