Bài 3: Quãng đường AB dài 145km. Một người đi xe máy từ A tới B với vận tốc 40km/giờ. Sau khi đi đượng 15 phút người đó đi ti

Bài 3: Quãng đường AB dài 145km. Một người đi xe máy từ A tới B với vận tốc 40km/giờ. Sau khi đi đượng 15 phút người đó đi tiếp bừng ô tô hết 3 giờ nữa thì đến B. Tính vận tốc của ô tô.

1 bình luận về “Bài 3: Quãng đường AB dài 145km. Một người đi xe máy từ A tới B với vận tốc 40km/giờ. Sau khi đi đượng 15 phút người đó đi ti”

 1. Giải đáp:
  Đổi 15 phút = 0,25 giờ
  Quãng đường người đó đã đi được bằng xe máy là:
                 40   × 0,25 = 10 (km)
  Quãng đường còn lại người đó đi bằng ô tô dài:
              145 – 10 = 135 (km)
  Vận tốc của ô tô là:
                135 : 3 = 45 (km/h)
  Đáp số: 45 km/h 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận