Bài 4 1 bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5 m chiều rộng 1,5m chiều cao 1,2m a ) tính số lít nước trong bể khi bể đầ

Bài 4 1 bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5 m chiều rộng 1,5m chiều cao 1,2m
a ) tính số lít nước trong bể khi bể đầy nước ( biết 1 lít nước = 1dm3 )
b ) khi bể đầy nước nếu dùng hết 675l nước khi lượng nước còn lại bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của bể
Bài 5
Một khối gỗ hình lập phương có cạnh dài 0,45m mỗi đề xi mét khối gỗ hàng 0,9 kg. Hỏi khối gỗ nặng bao nhiêu ki lô gam .
Đang cần rất gấp ạViết một bình luận

Câu hỏi mới