Bài 4. Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,4m, chiều rộng 120cm, chiều cao 160cm. a) Tính diện tích kí

Bài 4. Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,4m, chiều rộng 120cm, chiều
cao 160cm.
a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể cá không có nắp).
b) Mực nước trong bể bằng 3/4
chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính
không đáng kể)Viết một bình luận

Câu hỏi mới