Bài 5: Tính cách thuận tiện 9,5×4,7+9,5×4,3+9,5=

Bài 5: Tính cách thuận tiện
9,5×4,7+9,5×4,3+9,5=

2 bình luận về “Bài 5: Tính cách thuận tiện 9,5×4,7+9,5×4,3+9,5=”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $9,5 x 4 ,7 + 9,5 x 4,3 + 9 , 5 x 1
  =9,5 x ( 4,7 + 4,3 + 1 )
  = 9,5 x 10 = 95^{}$ 

  Trả lời
 2. Giải đáp: 95
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
        9,5×4,7+9,5×4,3+9,5
  =9,5×(4,7+4,3+1)
  =9,5×(9+1)
  =9,5×10
  = 95
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới