bài 6: Người ta làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật không nắp bằng tôn có chiều dài 1,5 m , chiều rộng 0,6 và chiều cao 0

bài 6: Người ta làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật không nắp bằng tôn có chiều dài 1,5 m , chiều rộng 0,6 và chiều cao 0,4m. Tính diện tích tôn để làm hộpViết một bình luận

Câu hỏi mới