Bài 7 (0,5 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng: Diện tích một khu nghỉ mát là 5ha, trong đó có3/10diện tíc

Bài 7 (0,5 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:
Diện tích một khu nghỉ mát là 5ha, trong đó có3/10diện tích là hồ nước. Hỏi diện tích hồ nước là bao nhiêu mét vuông?
Trả lời: Diện tích hồ nước là . m2

1 bình luận về “Bài 7 (0,5 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng: Diện tích một khu nghỉ mát là 5ha, trong đó có3/10diện tíc”

 1. Giải đáp: diện tích hồ nước là :15000 m2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  5ha = 50000m2
  mà 3 phần 10 = 0,3
  nên 50000 * 0,3 = 15000 ( m2 )
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới