Bài 7: Một mảnh vườn hình thang có độ dài đáy lớn 45m; đáy bé 35m và chiều cao bằng 2/5 tổng độ dài hai đáy. Người ta trồng

Bài 7: Một mảnh vườn hình thang có độ dài đáy lớn 45m; đáy bé 35m và chiều cao bằng 2/5 tổng độ dài hai đáy. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 3m2 thu hoạch được 9kg rau. Hỏi trên cả mảnh vườn người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn rau?
Bài 8: a, Tính bán kính hình tròn có chu vi là 18,84 cm.
b, Tính diện tích hình tròn có chu vi 25,12 cm.Viết một bình luận

Câu hỏi mới