bài 8 Đúng ghi Đ sai ghi s: một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 96 m chiều dài bằng 5/3 chiều rộng .người ta đã sử dụng 1/1

bài 8 Đúng ghi Đ sai ghi s:
một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 96 m chiều dài bằng 5/3 chiều rộng .người ta đã sử dụng 1/12 diện tích mảnh đất để xây nhà diện tích phần đất để xây nhà là:
a,180 mét vuông b,45 mét vuông

2 bình luận về “bài 8 Đúng ghi Đ sai ghi s: một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 96 m chiều dài bằng 5/3 chiều rộng .người ta đã sử dụng 1/1”

 1. giải
  nửa chu vi hình chữ nhật là :
  96 : 2 = 48 (m)
  chiều dài hình chữ nhật là :
  48 : ( 5 + 3 ) xx 5 = 30 (m)
  chiều rộng hình chữ nhật là :
  48 – 30 = 18 (m)
  diện tích hình chữ nhật là :
  30 xx 18 = 540(m^2)
  diện tích để xây nhà là :
  540 xx 1/12 = 45 (m^2)
  vậy điền như sau : a, S ; b, Đ

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   a) S ;  b) Đ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  nửa chu vi:
  96:2=48m
  chiều dài:
  48:(5+3)xx5=30m
  chiều rộng:
  30xx5/3=18m
  diện tích:
  18xx30=540(cm^2)
  diện tích phần xây nhà:
  540xx1/12=45m^2
    Đ/S:…

  Trả lời

Viết một bình luận