Bài 8. Một khối nhựa dạng hình lập phương có cạnh dài 10cm và gấp đôi cạnh khối gỗ cũng hình lập phương. Hỏi diện tích toàn p

Bài 8. Một khối nhựa dạng hình lập phương có cạnh dài 10cm và gấp đôi cạnh khối gỗ cũng hình lập phương. Hỏi diện tích toàn phần của khối nhựa gấp mấy lần diện tích toàn phần của khối gỗ ?

2 bình luận về “Bài 8. Một khối nhựa dạng hình lập phương có cạnh dài 10cm và gấp đôi cạnh khối gỗ cũng hình lập phương. Hỏi diện tích toàn p”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cạnh của khối gỗ hình lập phương là:
  10 : 2=5(cm)
  Diện tích toàn phần của khối gỗ là:
  6xx5xx5=150(cm^2)
  Diện tích toàn phần của khối nhựa là:
  6xx10xx10=600(cm^2)
  Diện tích toàn phần của khối nhựa gấp số lần diện tích toàn phần của khối gỗ là:
  600 : 150 = 4(lần)
  Đáp số: 4 lần

  Trả lời
 2. Diện tích toàn phần của khối nhựa là:
  (10xx10)xx6=600(cm^2)
  Cạnh khối gỗ dài:
  10:2=5(cm)
  Diện tích toàn phần của khối gỗ là:
  (5xx5)xx6=150(cm^2)
  Diện tích toàn phần của khối nhựa gấp khối gỗ:
  600:150=4 (lần)
  Đáp Số : ……….
  @MonOvO
   

  Trả lời

Viết một bình luận