Bài giải Một người thợ định sơn một cái thùng không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m; chiều rộng 0,6m và cao 8

Bài giải
Một người thợ định sơn một cái thùng không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m; chiều rộng 0,6m và cao 8 dm. Tính diện tích cần sơnlào bao nhiêu mét vuông

2 bình luận về “Bài giải Một người thợ định sơn một cái thùng không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m; chiều rộng 0,6m và cao 8”

 1. Đổi 8 dm = 0,8 m
  Diện tích xung quanh của cái thùng hình hộp chữ nhật là:
  ( 1,5 + 0,6 ) xx 2 xx 0,8 = 3,36 ( m^2)
  Diện tích đáy là:
  1,5 xx 0,6 = 0,9 ( m^2)
  Diện tích quét sơn là:
  3,36 + 0,9 = 4,26 ( m^2)
  Đáp số 4,26 m^2
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   4,26m2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giải đáp: Đổi 8dm = 0,8m
  Diện tích xung quanh là:
    ( 1,5 + 0,6) * 2 * 0,8 = 3,36 (m2)
  Diện tích mặt đáy là:
    1,5 * 0,6 = 0,9 (m2)
  Diện tích cần quét sơn là:
    3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)
                     Đáp số: 4,26m2

  Trả lời

Viết một bình luận